Garanti

 1. Sov Gott Produkter lämnar garanti på produkterna enligt villkor bestämda i köpekontrakten och denna garantihandling.
 2. Säljaren försäkrar god kvalité på produkterna.
 3. Säljaren är inte ansvarig för skador orsakade av felaktig användning, förvaring, rengörning eller torrskumrengörning.
 4. Säljaren är inte ansvarig för skador vid användning av tvättmedel som ej rekommenderas av Sov Gott Produkter. Garanti gäller ej för produkter rengjorda i tvättinrättning eller liknande.
 5. Garantin gäller ej vid naturliga förändringar vid vanlig användning av produkten. En viss förändring är en naturlig del av ullens egenskaper samt att den plattar till sig av kroppens tyngd.
 6. Garantin gäller ej för förändringar orsakade av hud/hårvårdsprodukter, hårinfärgningsmedel eller salvor och härigenom liknande produkter.
 7. Garantin gäller inte på ludd från produkten resulterad av vanlig användning. Luddet är naturligt vid användning av naturprodukter, men också en effekt av tillverkningsprocessen och utgör ingen defekt.
 8. Garanti Vid konstaterat fabrikationsfel utbytes varan utan kostnad. Köparen kontaktar då säljaren inom 14 dagar efter köpet.
 9. Köparen skall leverera varan till säljarens lager.
 10. Säljaren skall svara på reklamationen inom 14 dagar efter mottagandet.
 11. Köparen förlorar garantirättigheterna om uppstådda skador är orsakade av denne.
 12. I händelse av obefogad fordran på rättigheterna i garantin bär köparen kostnaderna för leverans, reparation och återhämtning av varan. Kostnaderna för eventuell reparation som ej godkänns av säljaren återbetalas inte.
 13. Vid tvist angående garantins omfattning avgörs av detta först och främst av Allmänna Reklamationsnämnden. I annat fall av behörig domstol. Ullprodukter är investeringar som rätt skötta håller i upp till 15 år. Det betyder att kostnaden utslagen på produktens livstid blir låg.