Köp- och leveransvillkor

Villkor vid köp
För att handla på www.sovgottiull.se måste du ha fyllt 18 år eller ha målsmans godkännande.

Sekretess
Jag tar ansvar för alla personuppgifter som du lämnar till mig när du  beställer en vara. Uppgifterna används för att jag ska kunna administrera dina inköp och i marknadsföringssyfte. Ingen obehörig har tillgång till mitt kundregister och uppgifterna lämnas inte ut till tredje part. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år begära information om hur dina personuppgifter används. Begäran skickas till info@sovgottiull.se.

Eventuella falska beställningar och bedrägeriförsök polisanmäls. Jag kommer vid dessa tillfällen bistå Polisen i utredningsarbetet med nödvändig information.

Force majeure
Jag anser mig befriade från förpliktelsen att fullgöra nämnda avtal i händelse av naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer samt jämförbara händelser utanför min kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses eller undvikas.

Ej utlösta paket
Paketet ligger på utlämningsstället under två veckor. Skulle paketet inte hämtas, så returneras varorna till mig. För alla paket som inte löses ut förbehåller jag mig rätten att debitera kostnader för returfrakt, expeditionsavgift och hanteringsavgift, för närvarande 250 kr.

Byte och returer
Är du inte nöjd med något du beställt har du 14 dagars ångerrätt efter det att du mottagit varan, förutsatt att varan inte varit använd. Du står själv för returportot när du skickar tillbaka en vara.

Reklamation
Om en vara är felaktig eller felexpedierad ska du så snart som möjligt kontakta info@sovgottiull.se och ange felet, så får du information om hur du ska gå tillväga. Jag står för kostnaden vid dessa returer. Transportskada ska anmälas till utlämningsstället så snart skadan upptäcks.

Kontakta oss
Vid eventuella frågor eller för mer information, kontakta:
Tel: 0706-88 51 04
(Du når mig bäst vardagar mellan 11.00-18.00)
info@sovgottiull.se